ĐỪNG BIẾN ĐẢNG CSVN TRỞ THÀNH KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN!

Image

Từ ngày 17-8-2012 Bộ Chính Trị đã ra một văn bản ‘Mật’ số 118-CV/TW  ban hành kèm theo một bản phụ lục có tiêu đề: NHỮNG BIỂU HIỆN CHỦ YẾU CỦA VIỆC KIỂM ĐIỂM KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU…

Qua nội dung của Công văn đóng dấu MẬT này cho thấy Bộ chính trị đã nhìn thấy trước sự thất bại của Việc Chỉnh đốn Đảng mà Ngài Tổng bí thư xác định là ‘sống còn’ của Đảng, của chế độ! Do vậy Kết quả Hội nghị TW 6 chỉ là cái gì đến tất phải đến mà thôi!

 

Rõ ràng BCT của Đảng CSVN đã nhìn thấy rõ sự lũng đoạn, bè cánh, các nhóm lợi ích gắn kết bằng đô la, bằng quyền lực để bảo vệ cho những đồng đô la tham nhũng, nhớm nhúa … đang vượt tầm kiểm soát, đang vượt lên trên với sự bất lực chưa từng có trong lịch sử Đảng CSVN và của chính  Luật Pháp… 

Blog Pham Viết Đào có viết:

Không ai có thể tự cầm tóc mà nhấc mình lên; Câu ngạn ngữ này có vẻ đúng trong mọi tình huống…”

 

Có lẽ câu nói này mới đúng một nửa! Chỉ có nhân dân mới có thể ‘nhấc tóc’ của Toàn Dân tộc lên được! Giờ phút này nếu Đảng CSVN thật sự vì dân tộc, vì sự sống còn của đất nước thì hãy thể hiện bằng việc sửa đổi Hiến Pháp để cho phép các Đảng phái khác được hoạt động hợp pháp – Đó là con đường giúp cho Việt Nam đi đến nền dân chủ, tiêu diệt hữu hiệu được nạn Tham nhũng trầm kha đang hoành hành và chắc chắn sẽ bắt những kẻ lũng đoạn, cướp phá đất nước phải chịu tội trước pháp luật và đua được nền kinh tế nước nhà đi lên…. Chắc chắn nhân dân sẽ làm được cái điều mà Đảng CSVN đã thất bại qua Hội Nghị Trung Ương 6!

 

Việc đi đến một nền dân chủ, một đất nước có nhiều Đảng phái hoạt động hợp pháp theo Luật pháp là một xu thế tất yếu mà không ai có thể cản được. Ngày hôm nay, Đảng cộng sản Việt Nam, trước sự ảnh hưởng nặng nề của Trung Nam Hải cố tình trấn áp các phong trào Dân chủ trong chứng nước thì cũng chỉ có thể làm chậm lại tiến trình này mà thôi. Lịch sử dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ không dừng lại, nhân dân Việt Nam vốn hiền lành, có phần thụ động đã quen chịu cảnh đè nén, bị bịt mắt, buộc phải vâng lời… Nhưng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do và Hạnh phúc của Người Việt Nam thì không ai có thể đè bẹp được dù bất kể bạo lực tàn bạo nào, lịch sử Việt Nam đã chứng minh rất rõ điều đó!

 

Đảng cộng sản Việt Nam hãy làm một cuộc cách mạng, hãy tạo một sân chơi bình đẳng cho mọi Đảng phái chính trị tham gia, hãy từ bỏ quyền Độc tôn muốn Dân sống được sống, muốn nhân dân chết thì phải chết, chỉ có thế mới là con đường Tự Cứu Đảng và sẽ ghi tiếp những trang sử Vàng vẻ vang của Dân tộc! 

 

Đừng tự đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại, đừng tự biến mình thành kẻ thù của nhân dân để rồi con cháu đời sau khi học Lịch sử Việt Nam sẽ phải đau sót kêu lên rằng “Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam thắng lợi dành Độc lập dân tộc, nhưng sau đó đã đi vào con đường suy thoái trở thành kẻ độc tài Thống trị nhân dân đưa nhân dân vào cảnh lầm than vì tham nhũng, vì bất công, vì không có dân chủ, vì sự sâu xé lợi ích riêng tư của giới Lãnh đạo….”

 

Và những cái tên Nguyễn Tấn Dũng đương nhiên sẽ được biết đến là kẻ tội đồ của Dân tộc, nhưng những cái tên Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng… mà ít nhiều hiện nay người dân vẫn còn đang đặt niềm tin thì đừng để thế hệ mai sau xếp ngang bằng như tên tội đồ dân tộc bán nước cầu vinh Nguyễn Tấn Dũng.

 

Trần Đức Đam

 

Xin mời quý vị xem nội dung Công văn 118:

 ImageImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s