Đề phòng mất nghiệp “CHÉM”

Loa loa loa, loa loa loa

Tao chẳng phải “Quân tử” nên kệ mịa cái “thân”; chẳng phải “Tiểu nhân” để đi lo “bị gậy”.

Tao cũng không được làm “quan tử” để lo ghế, lo nhà, lo xe cho mình cho con, lo mồ lo mả của bố mẹ, ông bà, dòng tộc táng vào nơi đất vượng để còn đời đời bền vững; chẳng phải lo chuyển vàng bạc, Ui Ét Xờ Đê vào các tài khoản bí mật nước ngoài phòng khi trái nắng trở trời, gió máy, can qua

Nhưng đã là người, không phải nhợn (nhợn nghe thấy giận lắm, bảo cái lũ người đúng là đểu cáng, độc ác đến nỗi xơi tái cả đồng loại. Nhợn chẳng thế bao giờ), thì tham lam và lo sợ là điều khó tránh.  

Tham thì đồng ý rằng là người là tham. Chả thế cái gì cũng muốn vơ về, chả cần biết có vơ được không. Còn hô hào, vơ trận này là trận cuối, hết trận này cái gì cũng vào tay mình. Kha Kha!!! .Còn lo, còn sợ thì phải làm gì khuất tất, làm gì sai mới lo, không làm gì sao phải lo – Hỏi thế.

Hờ hờ, thời này biết cái gì sai cái gì đúng. Chả phải sáng đúng chiều sai, ngày mai lại đúng đó a. Thế nên, nay “nhà này” mai “nhà khác”, thoắt ẩn thoắt hiện, vi vi – vô vô; sắc sắc – không không, không không – sắc sắc… mới mong tồn tại.

Thôi thì thêm ngôi nhà này trên mạng để gom gió về “CHÉM”, phòng cái  ngày bỗng nhiên bị trộm, bị cướp, bị lột sành sanh, lột tuốt tuồn tuột thì đi tèo cái nghiệp “CHÉM”.

Lão bảo sao ta?

Lão nói gì a?

Advertisements

One thought on “Đề phòng mất nghiệp “CHÉM”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s